Kurzemes apgabaltiesas ēkas jumta seguma atjaunošanas pirmā kārta Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 18. decembrim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas 2.pielikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas 3.pielikums _TIS

Nolikuma tehniskās specifikācijas 3. pielikums_DOP

TNA2018/12
15.11.2018
Elektroniskās pieteikumu apstrādes sistēmas un ar to saistīto informācijas sistēmu infrastruktūras uzturēšana, papildinājumu izstrāde un ieviešana

Kontaktpersona

VAS „Tiesu namu aģentūra” Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Sandis Vulis, tālrunis: 67804744, e-pasts: tna@tna.lv.

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājums konkursam jāiesniedz līdz 2018.gada 10.decembrim plkst. 12:00 elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

Atklāta konkursa nolikums

TNA2018/18
09.11.2018
Teritorijas uzkopšana administratīvajās ēkās Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745 / 29475835, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piedāvājumus iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018. gada 5. decembrim plkst.11:00.

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Atklāta konkursa nolikums

TNA2018/19
08.11.2018
Ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāva iekštelpu remonts

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745 / 29475835, elektroniskā pasta adrese: janis.berzins@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 26. novembra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Darba apjomi

 

TNA2018/17
31.10.2018
Atklāts konkurss "Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība"
TNA2018/10
24.10.2018
Atklāts konkurss „Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNA 2018/9)
TNA2018/9
08.10.2018