AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
 
 
 

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA.

Piedāvājumus iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018. gada 5. jūnijam plkst.11:00. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 5. jūnijā plkst.11:00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411.telpā.

Atklāta konkursa nolikums ar grozījumiem

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma_grozījumi_Word

TNA2018/7
17.04.2018