Dabasgāzes piegāde ēkām Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Rīgā, Baldones ielā 1B,
Valmierā, Tērbatas ielā 13 un Jelgavā, Akadēmijas ielā 9

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Ēriks Dunovskis, tālrunis 67804765, elektroniskā pasta adrese eriks.dunovskis@tna.lv.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 2. oktobra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme paredzēta 2017. gada 2.oktobra plkst. 11:00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Atklāta konkursa nolikums ar 18.09.2017. grozījumiem

 Jautājumi/atbildes par nolikumu 1

Jautājumi/atbildes par nolikumu 2

 

 

TNA2017/10
11.09.2017