Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamā projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība administratīvajai ēkai Lomonosova ielā 10, Rīgā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 11. decembra plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs).

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr. 1

Iepirkuma nolikuma pielikums Nr. 2

 

 

TNA 2017/16
22.11.2017