NEAPDZĪVOJAMO TELPU RĪGAS IELĀ 150, JĒKABPILĪ, NOMAS TIESĪBU RAKSTISKA IZSOLE

Lēmums par rakstiskās izsoles rezultātiem pieņemts - 20.12.2017.

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums -  SIA "Latvijasmernieks.lv", reģistrācijas numurs LV40003783960

Nomas maksa mēnesī EUR/m2  bez PVN -  3,89 EUR

Nomas platība - 39,03 m2

Nomas termiņš - 2 gadi

Plānotās darbības: biroja darbības nodrošināšanai

TNA2017/3-I